menu >

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na studia II stopnia na rok 2017/2018 odbywa się od 1 lutego 2017 r.

O przyjęciu na studia decyduje  kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę  przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wystawiona przez Biuro Uznawalności Wykształcenia.

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) – pobierz druk
  • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
  • Kserokopii świadectwa dojrzałości poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez pracownika WSZUiE
  • Kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom + suplement) - poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia nauki,
  • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
  • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • Ankieta - pobierz druk

Wzór umowy obowiązujacy w roku akademickim 2015/16 (wzór przykładowy - prosimy nie załączać do dokumentów rekrutacyjnych).

  • Kosmetologia tryb niestacjonarny - pobierz

Uwaga! W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2cm x 2,5cm, 300dpi, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych. Po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli Państwo umieścić zdjęcie w systemie Wirtualny Dziekanat. Należność za legitymację wliczona jest w koszt opłaty rekrutacyjnej.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji:

Wydział w Poznaniu - tel. 61 655 85 71, rekrutacja@wszuie.pl

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe