menu >

Warunki rekrutacji

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia na rok 2017/2018 odbywa się od 1 lutego 2017 r.

O przyjęciu na studia decyduje  kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę  przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) – pobierz druk
 • Formularza (na druku szkoły, dotyczy kierunku Kosmetologia) - pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii świadectwa maturalnego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • Zaświadczenia od lekarza stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki (możliwe jest wydanie skierowania przez uczelnię),
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta - pobierz druk

Uwaga! W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2cm x 2,5cm, 300dpi, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych. Po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli Państwo umieścić zdjęcie w systemie Wirtualny Dziekanat. Należność za legitymację wliczona jest w koszt opłaty rekrutacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji:

telefon: (61) 655 85 71

e-mail: rekrutacja@wszuie.pl

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 15:00.


Studia II stopnia


Rekrutacja na studia II stopnia na rok 2017/2018 odbywa się od 1 lutego 2017 r.

O przyjęciu na studia decyduje  kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę  przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wystawiona przez Biuro Uznawalności Wykształcenia.

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) – pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom + suplement) - poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenia od lekarza stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia nauki (możliwe jest wydanie skierowania przez uczelnię),
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta - pobierz druk

Uwaga! W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2cm x 2,5cm, 300dpi, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych. Po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli Państwo umieścić zdjęcie w systemie Wirtualny Dziekanat. Należność za legitymację wliczona jest w koszt opłaty rekrutacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji:

telefon: (61) 655 85 71

email: rekrutacja@wszuie.pl

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 15:00.


Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok 2017/2018 odbywa się od 1 lutego 2017 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego – pobierz druk
 • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • 1 fotografii  o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm lub jak na dowód osobisty
 • Kserokopii dowodu osobistego.
 • Ankieta - pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzoną przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B.
 • W przypadku skierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę lub instytucję, odpowiedni druk skierowania z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem NIP pracodawcy lub instytucji.


Szczegółowych informacji udzielają Działy Rekrutacji:

Wydział w Poznaniu - tel. 61 655 85 71, podyplomowe@wszuie.pl

Informacja o szczegółowym harmonogramie zajęć wraz z planem I zjazdu zostaną wysłane na adres e-mailowy każdego ze słuchaczy.


 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe