menu >

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusza osobowego – pobierz druk
  • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
  • 1 fotografii  o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm lub jak na dowód osobisty
  • Kserokopii dowodu osobistego.
  • Ankieta - pobierz druk
  • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
  • Książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzoną przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B.
  • W przypadku skierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę lub instytucję, odpowiedni druk skierowania z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem NIP pracodawcy lub instytucji.


Termin składania dokumentów:

OD 1 LUTEGO DO 30 WRZEŚNIA 2018 r. (Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik/listopad 2018 r.)


Szczegółowych informacji udzielają Działy Rekrutacji:

Wydział w Poznaniu - tel. 61 655 85 71, podyplomowe@wszuie.pl

Informacja o szczegółowym harmonogramie zajęć wraz z planem I zjazdu zostaną wysłane na adres e-mailowy każdego ze słuchaczy.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe