menu >

Podologia praktyczna

ADRESACI STUDIÓW:

Studia są skierowane głównie do absolwentów kierunków kosmetycznych, medycznych uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć, pogłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Na studia mogą aplikować również osoby nie posiadające doświadczenia w zakresie podologii oraz dziedzin pokrewnych, jednak są one zobowiązane do odbycia płatnego kursu przygotowawczego*.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podologii. Podolog to osoba, która troszczy się o dobrą kondycję kończyn dolnych i zajmuje się ich profilaktyką. Starzenie się społeczeństwa oraz niehigieniczny tryb życia, przyczyniają się do rozwoju takich schorzeń jak cukrzyca czy zaburzenia krążenia, co wiąże się z licznymi dolegliwościami kończyn dolnych np. stopa cukrzycowa. Podolog to zawód przyszłości, a dla pacjentów to profesjonalna pomoc w pielęgnacji, profilaktyce i zapobieganiu chorobom stóp.

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc luty, w którym są dwa zajazdy, ze względu na kończący się semestr zimowy i zaczynający semestr letni. W roku akademickim realizowane jest dziesięć zjazdów.

Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (godzina 16/17), sobota, niedziela (do godziny ok. 16).

Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy końcowej.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

- diagnostyka funkcjonalna w podologii

- pracownia kosmetologii podologicznej

- podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia ortopedycznego

- podstawy diabetologii i flebologii oraz innych chorób naczyniowych

- terapie tkanek miękkich

- aspekty elektroterapii w podologii

- biomechanika i anatomia stopy

- komunikacja z pacjentem

- chirurgia stopy

- dermatologia

- surowce kosmetyczne

NASI PROWADZĄCY:

I  Warsztaty, seminarium i pracowania prowadzone przez PRAKTYKÓW:

- lek. med. Ryszard Szczepański- ortopeda

- dr Paweł Korman- fizjoterapeuta

- mgr Sara Nowicka- podolog-kosmetolog

- mgr Justyna Olszewska- podolog-kosmetolog

- mgr Małgorzata Sobczyk- fizjoterapeuta

II Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez:

- dr Dorota Marczuk-Krystyna

- dr Mirosława Cylkowska-Nowak

- dr Ingrid Dadej-Michalska

- mgr inż. Angelika Janus                                       

REALIZACJA TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:

(Kompetencje wyróżniające WSZUiE na rynku edukacyjnym)

- Wszystkie znane na rynku metody korekcji wrastającego paznokcie:  3 rodzaje klamer + kostka Arkady

- Korekcja ustawienia stopy:

* diagnostyka stóp na podoskopie> na tej podstawie dopasowanie kortezy - wykładki (2 metody)

- Poznawanie rodzajów opatrunków stopy cukrzycowej oraz specjalistycznych kosmetyków

-  Kinezjo-taping (plastry) w opracowaniu halluxów i stawu skokowego

-  Drenaż limfatyczny kończyn dolnych

- Masaż korekcyjny stóp

- Trening sensoryczny (wzmacnianie więzadeł stawu skokowego)

-  Zajęcia ćwiczeniowe przeprowadzane są na pacjentach

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

- odpowiedni strój i zamienne obuwie

- aktualna książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (ksero) dostarczona do dziekanatu na pierwszym zjeździe, bądź podczas składania dokumentów

- szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

- uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne

- uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów

- pozytywna ocena z pracy końcowej oraz obrony pracy końcowej

- wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH PODOLOGIĘ PRAKTYCZNĄ:

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

- gabinecie podologicznym i kosmetycznym

- ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness

- przychodniach specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych

- domach opieki oraz sanatoriach

 

OPŁATY

WPISOWE 80 zł
CZESNE ZA SEMESTR (2 semestry) 3000 zł 
* KURS PRZYGOTOWAWCZY
300 zł

* KURS PRZYGOTOWAWCZY (18h) - 2 dni-pt/so lub so/nd połowa/koniec września. Podstawy podologiczne (zapoznanie ze sprzętem, narzędziami, pojęcia związane z podologią, pedicure pielęgnacyjny).

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe