menu >

Opis kierunku

2 letnie studia magisterskie - tryb niestacjonarny (Wydział w Poznaniu)

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Studia magisterskie na kierunku kosmetologia mogą podjąć absolwenci dowolnych kierunków licencjackich oraz magisterskich.

Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:

 • ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry,
 • przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,
 • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,
 • kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę:

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach odnowy biologicznej,
 • w centrach SPA,
 • w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących  jakość produktów kosmetycznych,
 • samodzielnie uruchomić  powyższą działalność oraz ją prowadzić.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności:

 • technologia produktu kosmetycznego,
 • kosmetologia anti-aging,
 • trychologia praktyczna.

* Obowiązkowy kurs przygotowawczy dla kandydatów nie posiadających wykształcenia wyższego z kierunku kosmetologia. Więcej informacji - Dział Rekrutacji tel. 61 655 85 71

Kosmetologia

Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 650 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 750 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów 14 550 zł

 

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 9000 zł (Kosmetologia).

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe