menu >

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na studia I stopnia na rok 2018/2019 odbywa się od 1 lutego 2018 r. (Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2018 roku.)

O przyjęciu na studia decyduje  kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę  przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) – pobierz druk
 • Formularza (na druku szkoły, dotyczy kierunku Kosmetologia ) - pobierz druk
 • Oświadczenie (na druku szkoły) - pobierz druk
 • Kserokopii świadectwa maturalnego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • Zaświadczenia od lekarza stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki,
 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta - pobierz druk

Wzory umów obowiązujących w roku akademickim 2018/19 (wzór przykładowy - prosimy nie załączać do dokumentów rekrutacyjnych).

 • Kosmetologia tryb stacjonarny - pobierz
 • Kosmetologia tryb niestacjonarny - pobierz
 • Dietetyka tryb stacjonarny - pobierz
 • Dietetyka tryb niestacjonarny - pobierz

Uwaga! W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2cm x 2,5cm, 300dpi, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych. Po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli Państwo umieścić zdjęcie w systemie Wirtualny Dziekanat. Należność za legitymację wliczona jest w koszt opłaty rekrutacyjnej.


Szczegółowych informacji udzielają Działy Rekrutacji:

Wydział w Poznaniu - tel. 61 655 85 71, rekrutacja@wszuie.pl

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe