menu >

Informacje - Absolutorium 2019

Uwaga

Absolwenci – Kosmetologia, Dietetyka,

tryb stacjonarny i niestacjonarny

 

W dniu 10 lipca 2019 r. (środa) o godz. 1200  w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 odbędzie się uroczyste Absolutorium dla studentów kierunku Dietetyka  oraz dla studentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku Kosmetologia.

Studenci proszeni są o przybycie 2 godz. przed planowaną uroczystością, a Goście najpóźniej o godzinie 11.00.

Od godz. 1000 będzie można odebrać togę, biret i szalik oraz pokwitować odbiór dokumentów.

Około godz. 1100 odbędzie się próba generalna.

Po uroczystości zostaną wykonane zdjęcia. Planujemy:

  1. Wspólne zdjęcie studentów wszystkich kierunków z Władzami Uczelni,
  2. Zdjęcie z podrzuconymi biretami - należy czekać na komendę: 3, 2, 1, rzut!
  3. Przed zakończeniem i odśpiewaniem Gaudeamus planuje się zdjęcia „5 min dla fotoreportera”(czas na robienie zdjęć dla Rodziców i Gości), a po wyjściu Władz Uczelni - zdjęcia poszczególnych kierunków i trybów na podium Auli z Panią Kanclerz mgr Anielą Goc (prosimy nie opuszczać Auli z Rodzinami, poczekać na wspólne zdjęcia!!!).

Przy wejściu na salę zaproszeni Goście zobowiązani są okazać zaproszenie. Osoby bez zaproszenia nie będą wpuszczone na Absolutorium (wymagają tego środki bezpieczeństwa).

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe