menu >

Komunikaty

Komunikat
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSZUiE z dnia 10.10.2017 r. przedstawia harmonogram wyborów do Senatu WSZUiE:

 • ogłoszenie listy pracowników posiadających czynne prawo wyborcze – do 20.10.br
 • ogłoszenie listy pracowników posiadających bierne prawo wyborcze – do 20.10.br
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów z poszczególnych grup wyborców – do 6.11.br
 • ogłoszenie list kandydatów z poszczególnych grup wyborców do 9.11.br
 • przeprowadzenie wyborów – 16-18.11.2017 r. godz. 10.00-14.00
 • ogłoszenie wyników – do 20.11.br.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Sekretariacie Uczelni w terminach wyszczególnionych w harmonogramie wyborów. Wybory odbędą się zgodnie z Regulaminem Wyborczym WSZUiE. Wyborcy mogą zgłaszać swoich kandydatów we właściwych grupach pracowniczych i studenckich.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu


Komunikat nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zgodnie z Regulaminem Wyborczym ogłasza listę kandydatów z grupy pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • Prof. WSZUiE dr hab. n. med. Jerzy Chylak
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann
 • Dr hab. Barbara Poniedziałek
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Żeromski

Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu


Komunikat nr 3
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zgodnie z Regulaminem Wyborczym ogłasza listę kandydatów z grupy pracowników dydaktycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • Dr Andrzej Bugaj
 • Dr Małgorzata Dłużewska
 • Dr Stanisław Dyba
 • Dr Justyna Golińska-Krysztofiak
 • Dr Joanna Igielska-Kalwat
 • Mgr inż. Angelika Janus
 • Mgr Alicja Matuszewska
 • Dr Beata Medenecka
 • Mgr Hanna Niewiedział
 • Dr Dorota Patkowska
 • Mgr Sława Połoczańska-Godek
 • Dr Mirosława Szaufer-Hajdrych
 • Dr Joanna Szulczyńska-Gabor

Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu


Komunikat nr 4
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zgodnie z Regulaminem Wyborczym ogłasza listę kandydatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Mgr Paula Chmielewska
 • Mgr Krzysztof Hypki
 • Mgr Magdalena Krasicka-Wachowska
 • Mgr Dawid Radojewski

Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu


Komunikat nr 5
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zgodnie z Regulaminem Wyborczym ogłasza listę kandydatów z grupy studentów:

 • Natalia Babińska
 • Małgorzata Gauden
 • Laura Gąsiorowska
 • Marta Hybsz
 • Michalina Kluska
 • Patrycja Marszałek
 • Karolina Ochowiak
 • Oliwia Prosianowska
 • Aleksandra Sienkiewicz
 • Weronika Szudra
 • Aleksandra Szulc
 • Angelika Świstun

Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu


Komunikat nr 6
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu informuje, że wybory Członków Senatu WSZUiE odbędą się w dniach 16-18 listopada 2017 r. w godz. 10.00-14.00.
Urna Wyborcza znajduje się w Sekretariacie Uczelni.

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
WSZUiE w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe