menu >

Konkurs PRAKTYKA

Konkurs „Praktyka” skierowany jest głównie do studentów, ale może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba. Konkurs „Praktyka” to szansa na stypendium, dopłatę do czesnego bądź akademika. Wysokość stypendium uzależniona jest od rezultatów osiągniętych przy wykonywaniu powierzonych w ramach konkursu zadań.

Głównym i najważniejszym zadaniem jest wygenerowanie edukacyjnego stanowiska warsztatowego w danej firmie. Stanowiskiem warsztatowym jest standardowe dla danej firmy stanowisko pracy. W ramach umowy między firmą a naszą jednostką szkoleniową stanowisko nabierze prawnych cech stanowiska szkoleniowego. Na tym stanowisku osoba bezrobotna będzie szkolić się w ramach przygotowania rezerw siły roboczej dla danej firmy. To firma zdecyduje, czy po zakończonym szkoleniu zechce sięgnąć do rezerw siły roboczej. Uczestnik konkursu „Praktyka”, Kandydat na Aktywnego Stypendystę, ma za zadanie samodzielnie nawiązywać kontakty z osobami decyzyjnymi w przedsiębiorstwach celem przekonania ich do utworzenia stanowiska warsztatowego.

Formy udziału w konkursie:

  1. jako uczestnik warsztatów, kursant odbywający szkolenie zawodowe u pracodawcy.
  2. jako menedżer, organizujący stanowiska warsztatowe dla kursantów.
Konkurs "Praktyka" jest częścią projektu Gminne Akademickie Biura Karier.

Zgłoszenia do konkursów

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe