menu >

Podstawy prawne

  • Powołanie WSZPZiU w Poznaniu w dniu 3.04.2000 r. na podstawie zezwolenia
  • DNS-1-0145-194/EKO/2000, wpis do Rejestru Szkół Wyższych pod nr 38.
  • Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego po wizytacji przeprowadzonej w dniach 24-26.11.2001r.
  • Uzyskanie zgody MEN – 21.02.2005r. na przedłużenie działalności Uczelni.
  • Utworzenie Wydziałów Zamiejscowych w Gdyni i Szczecinie – zgoda MEN (25.10.2005r.).­­
  • Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz filologia – (decyzja MNiSW - DSW-2-05-4003-157/08 oraz DSW-2-05-4003-158/08 ).
  • Uzyskanie zgody MNiSW 24.09.2008 r. na przedłużenie działalności Uczelni po pozytywnej opinii Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.
  • Zmiana nazwy Uczelni - z dniem 1 czerwca 2009r. Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu na podstawie Uchwały Senatu Uczelni oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6011-550-1/AM/9 z dn. 6.02.2009 zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
  • Uzyskanie oceny POZYTYWNEJ wydanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną na kierunku Kosmetologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w dniu 19.11.2015 r.
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe