menu >

Prelegenci

 

mgr Aniela Goc – prekursorka polskiej edukacji kosmetologicznej

•Założyciel Policealnego Studium Kosmetycznego A. Goc w Poznaniu- 1991r.
•Założyciel i Kanclerz  Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu-2000r.
•Nagrodzona za zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2012r.
•Z zamiłowania bizneswoman, wizażystka, podróżnik i poetka

dr n chem. Krystyna Janowicz  - propagatorka innowacji technologicznych   w kosmetologii

•Dziekan na Wydziale Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych w WSZUiE w Poznaniu
•Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu w zakresie surowców  kosmetycznych.
•Wieloletni nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej w Zakładzie Chemii Analitycznej
• Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 

dr n med. Adam Węgrzynowski - angiolog 

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorych na cukrzycę z zaburzeniami ukrwienia kończyn.

Zajmuje się również takimi chorobami żył, jak żylaki kończyn dolnych  czy zakrzepica żył głębokich

kończyn dolnych . Specjalistyczną praktykę lekarską łączy z działalnością dydaktyczną.

   

dr n med. Magdalena Maj chirurg, chirurg naczyniowy.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Od 2012r. Związana z poznańską Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada Certyfikat Polsko-Niemieckiej Szkoły Limfologii w zakresie prowadzenia terapii przeciwobrzękowej oraz Certyfikat University of Viktoria  w Kanadzie w zakresie leczenia ran.

 

Dr n hum. Wojciech Laskowski

•Wykładowca  USWPS i WSB. Prowadzi zajęcia z psychologii emocji, historii psychologii, umiejętności społecznych, negocjacji, komunikacji biznesowej.
•Specjalizuje się  w szkoleniach i coachingu z zakresu kompetencji „miękkich”. Popularyzator synerologii – dyscypliny zajmującej się analizą mowy ciała.
   
•mgr Sara Nowicka – podolog
•Absolwentka WSZUiE oraz  U. M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
• Doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi ZSC zdobyła w poradni stopy cukrzycowej przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu. Wykładowca WSZUiE w Poznaniu na specjalności: podologia. Zajmuje się problematyką związaną z leczeniem i pielęgnacją stóp oraz doborem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Współpracuje z Kliniką Angiodiabetica. Autorka wielu publikacji o tematyce podologicznej. 
 

mgr Magdalena Komosa – Kaźmierczak, kustosz biblioteki WSZUIE w  Poznaniu.

Współzarządzam biblioteką Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu od kilkunastu lat. Obcowanie z naszymi zbiorami dowodzi, że kosmetologia nie wyznacza sztywnych granic wiedzy, przeciwnie! Ekspansywnie poszerza horyzonty, czyniąc z praktyki i teorii coś więcej niż wachlarz umiejętności i zasób określonych kompetencji. Po prostu: Kosmetologia  zaczyna być nowym stylem myślenia o pięknie człowieka w świetle nauk o zdrowiu.

   

mgr Justyna Olszewska - kosmetolog, podolog.

Instruktor zawodu w WSZUiE w Poznaniu. Absolwentka WSZUiE w Poznaniu  oraz U.M. im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Obszarem zainteresowań są m.in. innowacyjne rozwiązania korekcji wrastającego paznokcia I profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej.

 

mgr Anna Stachecka - kosmetolog, podolog. Absolwentka WSZUiE w Poznaniu.

Prywatną praktykę podologiczną łączy z działalnością dydaktyczną w WSZUiE w Poznaniu.

   

mgr  Małgorzata Sobczyk - fizjoterapeutka

 Absolwentka WSPiA w Poznaniu oraz AWF w Poznaniu. Prowadzi praktykę własną od 2009r. Wykładowca WSZUiE w Poznaniu na specjalności: podologia. Specjalizuje się w diagnostyce funkcjonalnej stóp, terapii i edukacji zdrowotnej pacjentów podologicznych.  Promuje aktywność fizyczną poprzez Nordic Walking.

 

mgr Noemi Grządziela, fizjoterapeutka

Absolwentka WSEiT w Poznaniu oraz A W F w Poznaniu. Wykładowca w WSZUiE w Poznaniu. Specjalizuje się w terapii p/obrzękowej pacjentek onkologicznych po mastektomii.

 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe