menu >

Rekrutacja 2020 - Online


1. Rekrutacja w systemie rekrutacyjnym

Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 1 kwietnia od godz. 20:00

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 11 maja od godz. 20:00

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rekrutacją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń. Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

2. Opłaty

Po rejestracji w systemie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat. Na etapie rekrutacji jest to opłata rekrutacyjna (85 zł). Kandydaci na studia I stopnia z kosmetologii wnoszą również opłatę za wyprawkę (240 zł). Przydzielony numer rachunku pozostaje taki sam na cały tok studiów.

3. Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Osobiście dokumenty będą mogli Państwo złożyć w Biurze Rekrutacji od 1 lipca. Natomiast zachęcamy do wcześniejszej wysyłki dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem zarówno teraz, jak i przez cały okres trwania rekrutacji.

Przypominamy, że aby zapisać się na studia w WSZUiE, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym - >> Rejestracja <<


Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”)

– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji to 31 sierpnia.


Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy również do zapoznania się z opisem kierunków studiów, a w razie pytań prosimy o kontakt z Działem rekrutacji:

Tel. 668 617 060

email: rekrutacja@wszuie.pl

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe