menu >

Składanie prac magisterskich 12.05.br

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana termin składania prac magisterskich upływa dnia 12 maja br.

Prace magisterskie należy składać w Dziekanacie p.108 w godzinach urzędowania.

 

W Dziekanacie składamy:

 1. Dwa egzemplarze pracy magisterskiej: 
  • jeden egzemplarz - w miękkiej oprawie, zbindowany lub zszyty nicią przeznaczony do akt studenta (druk dwustronny); 
  • drugi egzemplarz - w twardej oprawie przeznaczony dla Recenzenta (druk jednostronny)

           Trzeci egzemplarz pracy (forma elektroniczna lub papierowa w zależności od decyzji Promotora) złożyć bezpośrednio Promotorowi.

        2. Dodatkowo zgrana praca na dwóch płytach CD:

            Płyty opisane permanentnym pisakiem (imię i nazwisko, temat pracy oraz tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora)

  • jedna płyta zapisana w pliku tekstowym 
  • druga płyta zapisana w PDF 

        3. Cztery zdjęcia formatu: 4,5x6,5 podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

        4. Ewentualnie wniosek z dodatkowym zdjęciem o wydanie dyplomu w języku obcym - można składać maksymalnie do 30 dni od terminu obrony (opłata 40 zł)

        5. Kartę obiegową z biblioteki - kartę można złożyć najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem obrony

 

Prace magisterskie muszą zawierać:

 1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (wzór strony tytułowej w wytycznych dotyczacych pisania prac)
 2. Podpis Promotora na stronie tytułowej pracy
 3. Streszczenie w języku polskim i angielskim
 4. Wypełnione oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy ( wytyczne dotyczące pisania prac)
 5. Wypełnione oświadczenie studenta o zasadach kontroli samodzielności prac (wytyczne dotyczące pisania prac)

Podpisane oświadczenia należy zamieścic na końcu pracy w każdym jej egzemplarzu.

 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe