menu >

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w okresie od dnia 9.02.2015r. do dnia 20.02.2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w okresie od dnia 09.02.2015r. do dnia 20.02.2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 20.000 zł.

Spośród wniosków złożonych w powyższym terminie przyznanych zostanie łącznie 188 dotacji.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1)   kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w Zasadach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,

2)   kolejność złożenia wniosku.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, i prawidłowo sporządzone, złożone we wskazanym powyżej terminie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

Nie będą uwzględniane wnioski złożone przed terminem naboru, tj. przed 09.02.2015r.

Informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem 61 8345684 lub 61 8345702. Aktualne Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania tutaj

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe