menu >

Wycieczka do Działu żywienia wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

Wycieczka

do Działu żywienia wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym

w Poznaniu ul. Szwajcarska 3

 

Studenci kierunku Dietetyka studiów I stopnia – licencjackich III roku oraz studiów II stopnia - magisterskich I roku, odbywali wycieczki edukacyjne w ramach realizowanego przedmiotu

Zasady organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach” do działu żywienia Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu przy ul. Szwajcarska 3.

Bardzo istotnym aspektem edukacyjnym było ukazanie strony praktycznej organizacji żywienia zbiorowego w szpitalach oraz zapoznanie studentów z indywidualnym systemem dystrybucji potraw,

który ten szpital jako jeden z niewielu w województwie wielkopolskim posiada.

 

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować

Dyrekcji Szpitala oraz Kierownictwu Działu Żywienia wraz z pracownikami

za stworzenie takiej możliwości i podzielenie się wiedzą.


Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe