menu >

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3

PARTNER WSZUIE w Poznaniu  - ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 w Poznaniu.

Dnia 18 czerwca 2015 roku została zawarta UMOWA O WSPÓŁPRACY między „ZESPOŁEM SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3” reprezentowanym przez Dyrektor – Katarzynę Sołtysiak a WYŻSZĄ SZKOŁĄ  ZDROWIA, URODY  I EDUKACJI reprezentowaną przez Kanclerz – Anielę Goc.
Celem współpracy jest uczestnictwo w realizacji  projektu MEN w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (projekt: Bezpieczna i przyjazna szkoła https://men.gov.pl

Studenci i wykładowcy  WYŻSZEJ SZKOŁY ZDROWIA, URODY  I EDUKACJI w Poznaniu będą wspierać i uczestniczyć w działaniach Szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej, popularyzacji wiedzy i przekazywania jej dalej rodzicom, uczniom oraz nauczycielom.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe