menu >

Zmiany w planie II rok

II Rok Studia magisterskie 

10.11.br następuje zamiana zajęć dla gr. 5 o godz. 10.45-13.15 zamiast ćwiczeń z Suplementacji w gerontologii z dr K. Dziedzicem (zajęcia zostaną odrobione dnia 01.12.br o godz. 13.45-16.15 s.307)  odbędą się ćwiczenia z Chemii żywności z dr hab. P. Gulewiczem s.308

25.11.br odwołane zajęcia z Kosmetologii estetycznej z mgr H. Niewiedział o godz. 13.45-16.15, zajęcia przeniesione na dzień 01.12.br godz. 16.30-19.00 s.304

01.12.br odwołane zajęcia z Chemiiżywności z dr hab. P. Gulewiczem dla gr. 5 i gr.3 (zajęcia z gr. 3 zostaną odrobione dnia 15.12.br godz. 16.30-19.00 ZSB)

 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe