Zajęcia dydaktyczne przy użyciu technik kształcenia na odległość


Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się przy użyciu technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które w tym okresie pozwolą na realizację zajęć w formie zdalnej.

W związku z tym, zasady wnoszenia opłat za studia nie ulegają zmianie.

Jednakże studenci, którzy z powodu epidemii, znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski o odroczenie pobierania opłat za czesne.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane na emaile grupowe.