menu >

Dietetyka - opis kierunku

Dietetyka: studia magisterskie na Wydziale w Poznaniu

Tryb: niestacjonarny (studia zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Rekrutacja na kierunek Dietetyka na rok akademicki 2018/2019 trwa!!!

Studia II stopnia tryb niestacjonarny na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka lub technologia żywności i żywienia człowieka.

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
  • Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych
  • Dietetyka w sporcie (*w przygotowaniu, możliwość wyboru w roku akademickim 2019/2020 również przez Studentów z naboru w roku akademickim 2018/2019)

Dlaczego warto wybrać zaoczne studia magisterskie na kierunku Dietetyka w WSZUiE Poznań?

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu - 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ

Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA

Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu cziała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA

Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować pod dietetyce? Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

Dietetyka

Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 450 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 520 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów PROMOCJA 10 080 zł 12 000 zł

 

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 6600 zł (Dietetyka).

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe