Studia podyplomowe
Podoterapia

 

Studia podyplomowe Podoterapia to studia, które umożliwią słuchaczom zdobycie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania terapii podologicznej, która będzie wspomagać leczenie chorób oraz eliminacje defektów i deformacji w obrębie skóry stóp i paznokci. Ponadto program studiów umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności przeprowadzenia terapii podologicznych nadpotliwości stóp oraz obrzęków kończyn dolnych. Dodatkowo w trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności pracy z seniorem i diabetykiem. Oprócz zdobywania tych kompetencji zawodowych, słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności budowania profesjonalnej usługi podologicznej w swoim gabinecie. Słuchacze poznają stowarzyszenia skupiające podologów, firmy zaopatrujące gabinety podologiczne w kosmetyki i aparaturę zabiegową, jak również narzędzia marketingowe, które umożliwią dotarcie do docelowej grupy odbiorców usług podologicznych.

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • Absolwentów studiów kosmetologicznych o specjalności Podologia
 • Absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Podologii
 • Osób, które ukończyły specjalistyczne kursy w zakresie podologii i praktykują w zawodzie podologa minimum 2 lat

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) z dowolnego kierunku.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

 • Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden miesiąc, w którym realizowane są dwa zjazdy (najczęściej luty/czerwiec). W trakcie roku akademickiego realizowanych jest dziesięć zjazdów. Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (od godziny 16/17), sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. wykłady w formie zdalnej, ćwiczenia kontaktowo w budynku Uczelni.
 • Studia podyplomowe na kierunku Podoterapia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

PODCZAS STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • Anatomia, biomechanika z elementami patologii kończyn dolnych
 • Metodologia badań stóp z podstawami projektowania indywidualnych wkładek odciążających i ortopedycznych
 • Dermatologia podologiczna
 • Choroby metaboliczne w podologii
 • Terapia diabetyka w gabinecie podologicznym
 • Techniki drenażowe kończyn dolnych
 • Podoterapia
 • Podstawy refleksoterapii stóp
 • Kinezyterapia w podologii
 • Podologia dla seniora
 • Podstawy podochirurgii
 • Terapia nadpotliwości stóp
 • Dietoterapia w schorzeniach podologicznych
 • Holistyczne postępowanie w podologii
 • Organizacja profesjonalnej usługi podologicznej
 • Analiza rynku produktów i usług podologicznych
 • Narzędzia marketingowe wspomagające tworzenie usługi podologicznej
 • Psychologia kontaktu z pacjentem podologicznym
 • Prawne aspekty usług podologicznych

REALIZACJA TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:

 • Zaawansowana diagnostyka stóp uwzględniając przyjęte normy
 • Patologie w obrębie stóp
 • Projektowanie wkładki odciążającej lub ortopedycznej
 • Zabiegi terapeutyczne na paznokcie i skórę stóp w przypadku: nadpotliwości, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych paznokci oraz bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych skóry stóp, wrastających paznokci w różnym stadium wrastania, deformacji płytki paznokciowej
 • Zabiegi terapeutyczne bezpieczne i skuteczne u diabetyka i seniora
 • Dobór metod redukujących obrzęk w tym: drenaż limfatyczny kończyn dolnych, aplikacje przeciwobrzękowe kinesjotapingu oraz elementy zapobiegające obrzękom np. rajstopy
 • Elementy refleksoterapii stopy
 • Określenie zasad kierowania pacjentów podologicznych na zabieg podochirurgiczny
 • Ćwiczenia stóp o charakterze rozluźniającym i mobilizującym
 • Zasady żywienia adekwatnie do stanu pacjenta pod kątem poprawy stanu skóry i paznokci oraz sporządzanie zbilansowanego posiłku
 • Zasady osiągania zdrowia poprzez modyfikacje stylu życia w ujęciu holistycznym
 • Dostosowanie podejścia do pacjenta uwzględniając jego potrzeby, stan emocjonalny czy stan psychiczny wynikający z współistniejących chorób ogólnoustrojowych
 • Budowanie usługi podologicznej w oparciu o dobre praktyki, znajomość środowiska podologicznego, znajomość firm dystrybuujących kosmetyki i aparaturę wykorzystywaną do zabiegów profesjonalnych, znajomość stowarzyszeń
 • Budowanie strategii marketingowej usług posługując się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi
 • Postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce

Na zajęciach praktycznych w ramach podoterapii, zabiegi wykonywane są na sobie nawzajem oraz na pacjentach

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 • Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie podologiczne (studia kosmetologiczne o specjalności podolog lub studia podyplomowe z podologii) lub doświadczenie w pracy podologa minimum dwa lata
 • Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych (lub kserokopia z ważnej, podpisanej przez lekarza medycyny pracy książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych);
 • Potwierdzenie przebycia szczepienia przeciwko WZW typu B (zaświadczenie lub kserokopia z książeczki zdrowia);
 • Odpowiedni strój i zamienne obuwie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PODOTERAPII

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

 • Gabinecie podologicznym i kosmetycznym
 • Ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness
 • Przychodniach specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych
 • Domach opieki oraz sanatoriach
 • Firmach i hurtowniach kosmetyczno-podologicznych
 • Jednostkach szkoleniowych w branży podologicznej

 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 7000 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 7520 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 940 zł

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ