ADRESACI STUDIÓW
Studia podyplomowe Dietetyka WSZUiE Poznań są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

CEL STUDIÓW
Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i choregow różnych okresach rozwoju.

INFORMACJE O TOKU STUDIÓW

 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Treści merytoryczne przekazywane na platformie e-learningowej, spełniają zasady kreatywności i innowacyjności przedmiotu,
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonej pracowni technologii potraw,
 • Układanie jadłospisów technikami komputerowymi odbywa się w najnowocześniejszej pracowni planowania i projektowania diet,
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są metodą warsztatową przez wykładowców specjalistów/praktyków.

W programie kształcenia metodą blended learning znajdują się takie przedmioty jak:

 • Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki,
 • Podstawy biochemii i fizjologii żywienia,
 • Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia,
 • Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
 • Żywienie człowieka zdrowego,
 • Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania,
 • Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem,
 • Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i parafarmaceutyki w dietetyce,
 • Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych,
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe,
 • Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.

W programie kształcenia metodą blended learning znajdują się takie moduły jak:

 • Planowanie i projektowanie diet – komputerowe systemy wspomagania dietetycznego,
 • Wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej wraz z sensoryczną oceną jakości potraw,
 • Psychodietetyka – wybrane zagadnienia (od strony dietetyka) – auto motywowanie i stymulowanie pacjenta do działania.

Nauka trwa dwa semestry.
W przypadku naboru na semetr zimowy:
I semestr (listopad, grudzień, styczeń)
II semestr (luty, marzec, kwiecień, maj)

W przypadku naboru na semetr letni:
I semestr (marzec, kwiecień, maj, czerwiec)
II semestr (wrzesień, październik, listopad, grudzień)

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden razw miesiącu.
Dodatkowo jeden zjazd na egzamin końcowy.

Łącznie realizowanych jest 250 godzin zajęć dydaktycznych.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Pod koniec II semestru w ramach dodatkowego bonusu Słuchacze otrzymują komplet materiałów dotyczących projektowania zakładów żywienia zbiorowego (wdrażanie systemu HACCP).

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe WSZUiE Poznań?

 • Indywidualizacja gospodarowania czasem nauki,
 • Oszczędność środków finansowych,
 • Oszczędność czasu poświęconego na częsty dojazd.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Nowoczesne metody kształcenia,
 • Słuchacz w czasie trwania studiów ma zagwarantowany nadzór i opiekę w realizacji programu ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot.

W czasie trwania procesu kształcenia student ma przydzielonego opiekuna stymulującego proces dydaktyczny ze strony informatycznej.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie zadania wskazanego do wykonania przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • udział w zajęciach praktycznych
 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • pozytywna ocena egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Ocena na świadectwie to średnia ocen uzyskanychz zaliczeń przedmiotów realizowanych w toku studiówi z egzaminu końcowego.

Koszt studiów – 4000 zł.

KOORDYNATOR STUDIÓW
mgr Paula Chmielewska
e-mail: podyplomowe@wszuie.pl
tel. 61 655 85 71

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych - WSZUiE w Poznaniupdf0.2 MBPOBIERZ