menu >

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok 2019/2020 odbywa się od 1 marca 2019 r. (Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2019 roku.)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • Kwestionariusza osobowego – pobierz druk
  • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (poświadczonej przez pracownika WSZUiE  - za zgodność z oryginałem)
  • Kserokopii dowodu osobistego
  • Ankiety - pobierz druk
  • Oświadczenia - pobierz druk
  • Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzonej przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia o szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji:

Tel. 61 655 85 71, email: podyplomowe@wszuie.pl

Informacja o szczegółowym harmonogramie zajęć wraz z planem I zjazdu zostaną wysłane na adres e-mailowy każdego ze słuchaczy.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe