menu >

Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego

Czas trwania: 2 semestry

ADRESACI STUDIÓW:

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych. W szczególności polecamy je osobom, które pragną zdobyć nowy zawód, czy też przebranżowić się. Studia te skierowane są również do osób, które prowadzą lub pragną otworzyć własne gabinety kosmetyczne.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii i kosmetykologii oraz wiedzy z zakresu marketingu usług i produktów kosmetycznych.

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń lub luty, w którym są dwa zajazdy, ze względu na kończący się semestr zimowy i zaczynający semestr letni. W roku akademickim realizowane jest dziesięć zjazdów.

Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (godzina 16/17), sobota, niedziela (do godziny ok. 16.30).

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

  • Pracownia kosmetologii pielęgnacyjnej
  • Kosmetologia estetyczna
  • Kosmetologia z el. dermatologii
  • Nauka o produktach kosmetycznych, w tym: receptura kosmetyczna, surowce i formy kosmetyczne, kosmetykologia.
  • Podstawy prawa, zarządzania a także marketingu produktu kosmetycznego,
  • Elementy wizażu;

Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 245 godzin

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

- odpowiedni strój i zamienne obuwie

- aktualna książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (ksero) dostarczona do dziekanatu na pierwszym zjeździe, bądź podczas składania dokumentów

- szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

- uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne

- uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów

- pozytywna ocena z egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego;

- wniesienie wymaganych opłat.

 

OPŁATY

WPISOWE 85 zł
CZESNE ZA 2 SEMESTRY 4600 zł
   
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe