Zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania (12/10/2022)


Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na
4-miesięczne płatne staże
aplikuj do 6 listopada!
Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:
✔ posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od
4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych
bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
✔ studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki
✔ wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/
ZAPRASZAMY ☺