Prof. dr hab. nauk med. Maria Piorunska-Stolzmann

Wykładowca
mpiorunska@edu.wszuie.pl

Absolwentka Wydziału Technologii  Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1972 roku związana z Akademią Medyczną w Poznaniu (obecnie UMP) gdzie uzyskała kolejno stopień doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora.

Podstawowe dziedziny kształcenia: biochemia, biologia medyczna, chemia medyczna i chemia żywności. Prowadzenie  zajęć z biochemii i chemii medycznej dla studentów polskich oraz dla studentów Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim UM w Poznaniu

Miejsca pracy: Wyższa Szkoła Rolnicza, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu, gdzie prowadzi od 2008 roku zajęcia z Biochemii ogólnej i żywności.

Doświadczenie zawodowe: promotor rozpraw doktorskich, magisterskich i licencjackich. Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.  Autor/współautor 145 publikacji zamieszczanych w czaspismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania naukowe: biochemia ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu lipidów. Zainteresowania poza naukowe: historia, muzyka i podróże.