Praktyki


Pełnomocnicy ds. praktyk

KOSMETOLOGIA – STUDIA I STOPNIA
mgr Hanna Niewiedział
KOSMETOLOGIA – STUDIA II STOPNIA
mgr Dorota Gaffke-Zabor
DIETETYKA – STUDIA I STOPNIA
mgr Karolina Pawlak
DIETETYKA – STUDIA II STOPNIA
dr Justyna Golińska-Krysztofiak

Pliki do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych - Kosmetologia - I stopieńpdf0.1 MBPOBIERZ
Program praktyki dla studentów - I rok - Kosmetologia - I stopieńpdf0.4 MBPOBIERZ
Program praktyki dla studentów - II rok - Kosmetologia - I stopieńpdf0.3 MBPOBIERZ
Program weryfikacji efektów kształcenia - Kosmetologia - I stopieńpdf0.3 MBPOBIERZ
Regulamin praktyk zawodowych - Kosmetologia - II stopieńpdf0.6 MBPOBIERZ
Program weryfikacji efektów kształcenia - Kosmetologia - II stopieńpdf0.3 MBPOBIERZ
Zaliczenie pracy jako praktyki - Kosmetologia - II stopieńpdf0.1 MBPOBIERZ
Regulamin praktyk zawodowych - Dietetyka - I stopieńpdf0.1 MBPOBIERZ
Program praktyki dla studentów - Dietetyka - I stopieńpdf0.3 MBPOBIERZ
Formularze do pobrania
Zgoda na odbycie praktyki zawodowej - Formularz PSZJ-05-F1pdf0.1 MBPOBIERZ
Kryteria doboru placówki przyjmującej na praktykę zawodową - Formularz PSZJ-05-F2pdf0.1 MBPOBIERZ
Skierowanie na praktykę zawodową - Formularz PSZJ-05-F4pdf0.1 MBPOBIERZ
Umowa na odbycie praktyki zawodowej - Formularz PSZJ-05-F5pdf0.1 MBPOBIERZ
Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych - Formularz PSZJ-05-F8pdf0.1 MBPOBIERZ