Dział spraw studenckich


KOSMETOLOGIA – STUDIA I STOPNIA
I rok – Małgorzata Królikiewicz mkrolikiewicz@wszuie.pl
II rok – Violetta Gondek – vgondek@wszuie.pl
III rok – Alicja Tomaszak – atomaszak@wszuie.pl
tel. 61 655 85 83
KOSMETOLOGIA – STUDIA II STOPNIA
Monika Borucka – mborucka@wszuie.pl
tel. 61 655 85 81
DIETETYKA – STUDIA I i II STOPNIA
Magdalena Obacz – mobacz@wszuie.pl
Agnieszka Mikołajczak – amikolajczak@wszuie.pl
tel. 61 655 85 79
STUDIA PODYPLOMOWE
Paula Chmielewska – podyplomowe@wszuie.pl
tel. 61 655 85 82