Plan zajęć


Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 dostepne są na platformie MS TEAMS:

  1. Zespół – Wykładowcy – Plany
  2. Zespół – Studenci – podział na konkretne kierunki

 

 

Pliki do pobrania

Kosmetologia
Dietetyka
Studia Podyplomowe