Plan zajęć


Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 dostępne są na platformie MS TEAMS:

1. Zespół – Wykładowcy – Plany

2. Zespół – Studenci – podział na konkretne kierunki