Terminy


Rekrutacja w systemie rekrutacyjnym

Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 1 kwietnia od godz. 20:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 11 maja od godz. 20:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rekrutacją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń.
Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji to 7 września 2020 r. (Dotyczy Kandydatów, którzy dokonali wcześniej rejestracji online. Możliwa jest rejestracja na studia po tym terminie, jeżeli na danym kierunku będą wolne miejsca.)