Terminy


Rekrutacja w systemie rekrutacyjnym

Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 8 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rekrutacją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń.
Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

Informujemy, iż czas na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 6 września.
Osoby, które jeszcze nie otrzymały:
– wyników poprawkowej matury;
– dyplomów i suplementów;
– zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy
będą mogły ww. dokumenty dostarczyć w późniejszym terminie – niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak nie później niż do 24 września.
Status w systemie zostanie zmieniony na „Przyjęty” dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów. Osoby, które nie dostarczą w terminie (do 6 września) kompletu dokumentów muszą się liczyć z tym, że mogą otrzymać legitymację studencką z opóźnieniem – po inauguracji roku.