Regulaminy


Pliki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia - studia I stopniapdf0.2 MBPOBIERZ
Regulamin egzaminów specjalnościowych na kierunku Kosmetologia, studia I stopniapdf0.4 MBPOBIERZ
Regulamin praktyk zawodowych – studia licencjackiepdf0.2 MBPOBIERZ
Regulamin praktyk zawodowych – studia magisterskiepdf0.6 MBPOBIERZ
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się z załącznikamizip1.0 MBPOBIERZ
Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach drugiego stopnia - obowiązującycy od roku 2021pdf0.2 MBPOBIERZ
Regulamin przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego na kierunku Dietetyka - studia I stopniapdf0.4 MBPOBIERZ
Regulamin dot. przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich (obowiązują od roku Akademickiego 2017-2018) (Archiwum)pdf0.5 MBPOBIERZ