Dokumenty


Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Wysyłka dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem dostępna jest przez cały okres trwania rekrutacji. Osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe w terminie określonym w powiadomieniu otrzymanym po udanej rejestracji w systemie.

Przypominamy, że aby zapisać się na studia w WSZUiE, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym – >> Rejestracja <<

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Dokumenty należy drukować po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych.

Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

–  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia podyplomowe.