Dokumenty


Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105).
Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową.
Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Osobiście dokumenty będą mogli Państwo złożyć w Biurze Rekrutacji od 1 lipca. Natomiast zachęcamy do wcześniejszej wysyłki dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem zarówno teraz, jak i przez cały okres trwania rekrutacji.

Przypominamy, że aby zapisać się na studia w WSZUiE, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym – >> Rejestracja <<

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Pozostałe wymagane dokumenty to:
– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – dla kandydatów na I i II stopień studiów;
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;
– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji to 7 września 2020 r. (Dotyczy Kandydatów, którzy dokonali wcześniej rejestracji online. Możliwa jest rejestracja na studia po tym terminie, jeżeli na danym kierunku będą wolne miejsca.)