Zasady rekrutacji


Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 25 kwietnia 2024 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 28 czerwca 2024 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

 

Rekrutacja krok po kroku

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się w systemie się w systemie e-rekrutacji >> https://ehms.wszuie.pl/e-rekrutacja/ <<

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rejestracją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń. Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

2. Opłaty

Po rejestracji w systemie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat. Na etapie rekrutacji jest to opłata rekrutacyjna (85 zł). Kandydaci na studia I stopnia z kosmetologii wnoszą również opłatę za wyprawkę (350 zł). Przydzielony numer rachunku pozostaje taki sam na cały tok studiów.

3. Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można wysłać drogą pocztową lub kurierem na adres uczelni. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Dokumenty należy drukować po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych.

Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

–  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia podyplomowe

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy również do zapoznania się z opisem kierunków studiów, a w razie pytań prosimy o kontakt z Działem rekrutacji:

Tel. 668 617 060

email: rekrutacja@wszuie.pl

Pliki do pobrania

Uchwała Senatu nr 3.22.23pdf0.1 MBPOBIERZ