Zasady rekrutacji


Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 8 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do wyczerpania limitu miejsc.

 

Rekrutacja krok po kroku

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

W pierwszej kolejności kandydat rejestruje się w systemie się w systemie e-rekrutacji >> https://ehms.wszuie.pl/e-rekrutacja/ <<

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rejestracją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń. Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

2. Opłaty

Po rejestracji w systemie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat. Na etapie rekrutacji jest to opłata rekrutacyjna (85 zł). Kandydaci na studia I stopnia z kosmetologii wnoszą również opłatę za wyprawkę (230 zł). Przydzielony numer rachunku pozostaje taki sam na cały tok studiów.

3. Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można wysłać drogą pocztową lub kurierem na adres uczelni. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Wysyłka dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem dostępna jest przez cały okres trwania rekrutacji. Osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe w terminie określonym w powiadomieniu otrzymanym po udanej rejestracji w systemie i na stronie internetowej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Dokumenty należy drukować po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych.

Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – dla kandydatów na II stopień studiów;

–  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia podyplomowe

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy również do zapoznania się z opisem kierunków studiów, a w razie pytań prosimy o kontakt z Działem rekrutacji:

Tel. 668 617 060

email: rekrutacja@wszuie.pl