Czasowe zawieszenie zajęć praktycznych

Dodano: 07.11.2020

W odpowiedzi na ministerialne wytyczne z dnia 5.11. br. decyzją Rektora Uczelnia

od dnia 9.11. br. do dnia 29.11 br.

zawiesza zajęcia praktyczne i laboratoryjne realizowane dotąd w siedzibie Uczelni,

całkowicie kierując dydaktykę na formę zdalną.

Decyzja ta obejmuje również działalność biblioteki Uczelni – szczegóły w aplikacji TEAMS w zespole “Studenci”.

Sugeruje się także, by studenci – jeśli tylko to możliwe – wszelkie sprawy studenckie załatwiali drogą zdalną (mailowo lub telefonicznie). Bieżące dyżury dziekanatowe będą regularnie zamieszczane w aplikacji TEAMS w zespole “Studenci”, z racji rotacyjnego systemu pracy administracji Uczelni.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej prosimy o regularne monitorowanie swoich skrzynek mailowych (@stud.wszuie.pl), komunikatów zamieszczonych na stronie Uczelni oraz w aplikacji TEAMS w zespole “Studenci”.

(Treść niniejszego komunikatu opiera się na Zarządzeniu nr 9/2020 Rektora WSZUiE z dnia 7.11.2020 roku)