Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Dodano: 16.08.2021

Szanowni Studenci,
w dniu 15.08.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, uchylające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.
Co to oznacza?
Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 r.
Po rozpoczęciu roku akademickiego trzeba będzie osobiście przedłużyć ważność legitymacji.
Od nowego roku akademickiego Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje też powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie, jednakże ostateczną decyzję co do organizacji roku akademickiego i sposobu kształcenia na poszczególnych uczelniach podejmą ich rektorzy.

Więcej informacji na – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19