Informacje dla studentów pierwszego roku – dietetyka I stopnia

Dodano: 26.09.2022

Szanowni Państwo,

W związku z przebiegiem rekrutacji pragniemy przekazać Państwu kilka informacji.

  1. Inauguracja roku

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w poniedziałek, 3 października 2021 r. o godzinie 12.00 i jest ona nieobowiązkowa. Natomiast w weekend 30.09 – 02.10 zostały zaplanowane obowiązkowe spotkania organizacyjne dla każdej z grup. W załączeniu przesyłamy państwu rozpiskę w jaki dzień i o której godzinie dana grupa ma zaplanowane spotkanie.

  1. Grupy studenckie

Grupę studencką można sprawdzić w wirtualnym dziekanacie:
W razie problemów ze znalezieniem informacji o grupie, w załączeniu przesyłamy państwu szczegółową instrukcję. Informacja o przydziale do grupy dla studentów kierunku dietetyka będzie dostępna do 27 września.

  1. Książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych

Przypominamy, iż każdy student rozpoczynający naukę w WSZUiE w Poznaniu zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki/orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Książeczki/orzeczenia będą zbierane w dniu inauguracji roku. Do książeczki musi zostać załączone zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (może być kopia wpisu szczepień z książeczki zdrowia dziecka). Oczywiście jeśli dokumenty te zostały złożone na etapie rekrutacji, to nie trzeba ich ponownie dostarczać.

  1. Logowanie w systemie

Kandydaci, którzy spełnili wszystkie formalności rekrutacyjne, otrzymali status „Przyjęty” i następnie zostali przeniesieni do systemu wirtualny dziekanat. Po zmianach w systemie, osoby te mogą logować się pod adresem: https://ehms.wszuie.pl/standard/

  1. Zaległości w dokumentach i opłatach.

Jeżeli kandydat nie dostarczył jeszcze kompletu dokumentów rekrutacyjnych, to powinien niezwłocznie uzupełnić braki. W związku z opóźnieniem, na tym etapie musi liczyć się z chociażby z późniejszym wyrobieniem legitymacji studenckiej, czy późniejszym uszyciem wyprawki (jeśli wystąpiła zwłoka z uiszczeniem opłat).

  1. Zdjęcie w formacie elektronicznym

Wgranie zdjęcia w formacie elektronicznym niezbędne jest do przygotowania legitymacji studenckiej.
Jeżeli fotografia nie została jeszcze wgrana w systemie, to można to jeszcze zrobić, ale należy liczyć się z opóźnieniem w jej wyrobieniu. Zdjęcie należy wgrać przechodząc do zakładki MOJE DANE – edycja – fotografia (wirtualny dziekanat).

  1. Decyzja o przyjęciu

Złożenie kompletu dokumentów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest jednoznaczne z przyjęciem do Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Dlatego też, WSZUiE nie ogłasza list rankingowych, nie rozsyła również decyzji o przyjęciu pocztą. Umowę o naukę i ślubowanie podpiszą Państwo w trakcie spotkania organizacyjnego

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem 668 617 060 lub rekrutacja@wszuie.pl .

Pliki do pobrania

Spotkania organizacyjnepdf0.4 MBPOBIERZ
I rok - zjazd 01-02.10.pdf0.1 MBPOBIERZ
Jak sprawdzić przydział do grupy?pdf0.1 MBPOBIERZ