Komunikat dot. funkcjonowania uczelni w czasie kwarantanny krajowej (28.12.2020-17.01.2020)

Dodano: 30.12.2020

Szanowni Studenci,

objęcie kwarantanną kraju w dniach 28.12.2020-17.01.2020 nie zwalnia uczelni z kontynuowania cyklu dydaktycznego, w tym z możliwości prowadzenia zajęć praktycznych w sposób kontaktowy, co reguluje utrzymywane cały czas w mocy Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r–zmiany-w-obostrzeniach

Informujemy więc, że od 4 stycznia 2021 r. kontynuujemy zajęcia zarówno zdalne, jak i kontaktowe według podanego wcześniej planu zajęć. Dziekanaty oraz biblioteka Uczelni funkcjonują niezmiennie, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych (szczegóły w poszczególnych zakładkach na wszuie.pl).

Osoby, które poszukują zakwaterowania na czas zjazdów, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami mogą skorzystać z noclegów dla studentów w bursie szkolnej nr 2 w Poznaniu (ul. Czeremchowa 22). Wszelkich informacji udziela zarządca bursy (www.bursa2.poznan.pl/sub,pl,kontakt-pl.html), Uczelnia nie jest stroną w czynnościach kwaterowania.