Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej WSZUiE

Dodano: 14.06.2021

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

z dnia 14.06.2021 r.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza przeprowadzenie wyborów do Senatu WSZUiE w dniach 25-29.06.2021 r.

Wybory zgodnie z Regulaminem odbędą się zdalnie przy użyciu Platformy Moodle (Nauczyciele akademiccy i Studenci) oraz tradycyjnie – kontaktowo (Pracownicy administracji)

Zgodnie z ustaleniami Uczelnianej Komisji Wyborczej harmonogram wyborów przedstawia się następująco:

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów – (18-22.06.2021 r.)

– ogłoszenie listy kandydatów z poszczególnych grup wyborców – (23.06.2021 r.)

– przeprowadzanie wyborów – (25-29.06.2021 r.)

– ogłoszenie przez Komisję wyników wyborów do Senatu – (1.07.2021 r.)

Uwaga:

 1. Wybory odbywają się tajnie w czterech grupach:
  1. Pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 5 mandatów
  2. Pracowników dydaktycznych – 6 mandatów
  3. Studentów – 4 mandaty
  4. Pracowników administracji – 1 mandat
 2. Zgłoszenia kandydatów oraz głosowania dokonują wyborcy tylko w poszczególnych ww. grupach
 3. Link do komunikatów Komisji Wyborczej znajdzie się na Platformie Moodle

Uczelniana Komisja Wyborcza apeluje do społeczności naszej Uczelni o liczny udział w wyborach.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej WSZUiE w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak