Komunikat Władz Uczelni w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi

Dodano: 23.10.2020

Komunikat Władz Uczelni w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi
obowiązującymi od 24 października br.

Uczelnia nie wprowadza zmian do planu zajęć, zatem zajęcia praktyczne i laboratoryjne nadal odbywają się na terenie Uczelni, zgodnie z planem i harmonogramem zajęć praktycznych.

Nowe obostrzenia, które wchodzą w życie od dnia jutrzejszego, nie znoszą obowiązującej obecnie podstawy prawnej umożliwiającej uczelniom prowadzenie zajęć praktycznych i laboratoryjnych w sposób kontaktowy – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ufamy, że mimo tak trudnego czasu, nasza wspólnota uczelniana dzięki wzajemnemu zaangażowaniu, roztropności i odpowiedzialności w stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego
umocni się i nie ustanie w realizowaniu swoich powinności.