Komunikaty


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Dodano: 07.10.2020

Komunikat dla: Dietetyka | I Rok | II Rok | III Rok | Kosmetologia | Licencjackie | Magisterskie | Niestacjonarne | Stacjonarne |

Osoby ubiegające się o stypendium rektora będące Studentami WSZUIE nie wpisują średniej za ostatni rok studiów w pozycji “Wypełnia student Średnia ocen z ostatniego roku studiów” (str. 4). Dane te zostaną uzupełnione przez pracowników Działu Stypendialnego WSZUiE!

Pozostałe osoby zobligowane są do wpisania średniej wraz z załączeniem zaświadczenia o średniej za ostatni rok studiów (inne uczelnie).

Pozostałe Komunikaty