Komunikaty


Ubezpieczenie NNW

Dodano: 03.09.2020

Zaktualizowano: 28.09.2020

Komunikat dla: Dietetyka | I Rok | II Rok | III Rok | Kosmetologia | Licencjackie | Magisterskie | Niestacjonarne | Stacjonarne |

W roku akademickim 2020/21 istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU.

Polisa PZU NNW EDUKACJA zawarta jest na 10.000,00 złotych przy składce rocznej 30,00 złotych i dodatkowo obejmuje zwrot kosztów za pobyt w szpitalu w razie zachorowania na koronawirusa.

Ze względu na Covid-19 wyjątkowo składkę na ubezpieczenie w kwocie 30,00 złotych należy wpłacać na podane konto uczelni z dopiskiem: PZU, imię i nazwisko studenta, rok nauki, grupa, PESEL.

Nr konta: 78 1240 6609 1111 0000 4935 3608.

Pozostałe Komunikaty