Nowy termin na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

Dodano: 07.09.2021

Informujemy, że czas na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 13 września.
Osoby, które jeszcze nie otrzymały:
– wyników poprawkowej matury;
– dyplomów i suplementów;
– zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy
będą mogły ww. dokumenty dostarczyć w późniejszym terminie – niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak nie później niż do 24 września.
Status w systemie zostanie zmieniony na „Przyjęty” dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów.
Osoby, które dostarczą dokumenty po 6 września muszą się liczyć z tym, że mogą otrzymać legitymację studencką z opóźnieniem – po inauguracji roku.