Odbiór dyplomów

Dodano: 22.07.2019

Absolwenci studiów I stopnia mogą odbierać dyplomy w Dziekanacie studiów licencjackich pokój 113 oraz 104 (I piętro). Tel. 61 655 85 83.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 09.00 – 14.00. Dyplomy można odbierać od 22 lipca 2019 r.

Warunkiem wydania dyplomów jest:

  • uregulowana opłata za dyplom

Absolwenci studiów II stopnia mogą odbierać dyplomy w Dziekanacie studiów magisterskich pokój 108 (I piętro). Tel. 61 655 85 83.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 09.00 – 14.00. Dyplomy można odbierać od 22 lipca 2019 r.

Warunkiem wydania dyplomów jest:

  • uregulowana opłata za dyplom
  • zdanie legitymacji studenckiej