Polisa PZU NNW EDUKACJA

Dodano: 26.10.2021

Wpłaty przyjmujemy tylko do 2.11.2021 r.

W roku akademickim 2021/22 istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU.

Polisa PZU NNW EDUKACJA zawarta jest na 10.000,00 złotych przy składce rocznej 30,00 złotych i dodatkowo obejmuje zwrot kosztów za pobyt w szpitalu w razie zachorowania na koronawirusa.

Składkę na ubezpieczenie w kwocie 30,00 złotych należy wpłacać na podane konto uczelni z dopiskiem: PZU, imię i nazwisko studenta, rok nauki, grupa, PESEL.

Nr konta: 78 1240 6609 1111 0000 4935 3608