Rekrutacja 2020 – Online

Dodano: 25.08.2020

Rekrutacja w systemie rekrutacyjnym

Zapisy elektroniczne na studia I i II stopnia dostępne będą od 1 kwietnia od godz. 20:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy elektroniczne na studia podyplomowe dostępne będą od 11 maja od godz. 20:00 do wyczerpania limitu miejsc.

Ważne! Zalecamy, by nie zwlekać z rekrutacją na studia – przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń. Nawet, jeśli świadectwo maturalne nie jest jeszcze dostępne do odbioru (w przypadku studiów I stopnia) lub obrona pracy dyplomowej została zaplanowana na wrzesień (studia II stopnia, studia podyplomowe), to w systemie można zarejestrować się wcześniej i zarezerwować sobie miejsce na studiach.

Opłaty

Po rejestracji w systemie zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat. Na etapie rekrutacji jest to opłata rekrutacyjna (85 zł). Kandydaci na studia I stopnia z kosmetologii wnoszą również opłatę za wyprawkę (240 zł). Przydzielony numer rachunku pozostaje taki sam na cały tok studiów.

Składanie dokumentów

Po poprawnej rejestracji, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu (pokój 105). Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową. Formularze należy pobrać z zakładki „Druki” znajdującej się na indywidualnym koncie kandydata stworzonym po rejestracji.

Osobiście dokumenty będą mogli Państwo złożyć w Biurze Rekrutacji od 1 lipca. Natomiast zachęcamy do wcześniejszej wysyłki dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem zarówno teraz, jak i przez cały okres trwania rekrutacji.

Przypominamy, że aby zapisać się na studia w WSZUiE, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym – >> Rejestracja <<

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – Ogólne informacje – przykłady zdjęć – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Pracownika Biura Rekrutacji WSZUiE) – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Pracownika Biura Rekrutacji WSZUiE)  – dla kandydatów na II stopień studiów;

– orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość dostarczenia na I zjazd)  – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie o szczepieniu WZW B (ksero wspisu z książeczki zdrowia Kandydata)  – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

 

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji to 7 września 2020 r. (Dotyczy Kandydatów, którzy dokonali wcześniej rejestracji online. Możliwa jest rejestracja na studia po tym terminie, jeżeli na danym kierunku będą wolne miejsca.)

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy również do zapoznania się z opisem kierunków studiów, a w razie pytań prosimy o kontakt z Działem rekrutacji:

Tel. 668 617 060

email: rekrutacja@wszuie.pl