Stypendia w roku akademickim 2020/21

Dodano: 30.09.2020

Komunikat 1

Dział Stypendialny WSZUiE w Poznaniu informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), przyjmowanie wniosków o wszystkie rodzaje stypendiów na rok akademicki 2020/2021 realizowane będzie w następujący sposób:

1) Osobiście, za pomocą skrzynki podawczej znajdującej w głównym holu uczelni (Recepcja). Każdy wniosek musi być złożony w opisanej imiennie kopercie w formacie A4. Kopertę przez złożeniem należy zakleić!

2) Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając wniosek na adres:
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań
z dopiskiem „Dział stypendialny”.

Wnioski o wszystkie rodzaje stypendiów można składać w terminie 5-26.10.2020 r.

W ciągu 10 dni od dostarczenia wniosku otrzymają Państwo na swoje uczelnianie skrzynki e-mailowe (Office365) informację o tym czy wniosek został przyjęty (jest kompletny) czy należy uzupełnić braki.

Przypominamy, że w komunikacji z Pracownikami Działu Stypendialnego WSZUiE należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: xxx@stud.wszuie.pl (Office365). Nie dotyczy to tylko osób przyjętych na studia, które nie posiadają jeszcze uczelnianego adresu e-mail.


Komunikat 2

Drodzy Studenci,

oprócz wniosków o przyznanie stypendiów, które mogą państwo pobrać ze strony https://wszuie.pl/studenci/stypendia/, potrzebne będą dodatkowe dokumenty tj.:
stypendium rektora – wymagana jest średnia (student I roku studiów II stopnia spoza naszej uczelni zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o uzyskanej średniej za ostatni rok studiów I stopnia). W przypadku dodatkowych  osiągnięć konieczne będzie przesłanie skanów dyplomów, zaświadczeń, publikacji itp.
stypendium specjalne – wymagany jest skan orzeczenia lekarskiego.
stypendium socjalne – w załączeniu przedstawiamy obowiązujące dokumenty. Prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika i udanie się do wybranych urzędów w celu uzyskania wymaganych zaświadczeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: stypendia@wszuie.pl lub 61 655 85 79

Pliki do pobrania

Wykaz obowiązkowych dokumentów dla osób składających wnioski o przyznanie stypendium socjalnegopdf0.1 MBPOBIERZ