Stypendia w roku akademickim 2020/21

Dodano: 07.09.2020

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące przyznawania stypendiów w nowym roku akademickim 2020/21.
Dział Stypendialny informuje, że wszelkie informacje i materiały dotyczące stypendiów zostaną opublikowane na stronie uczelni po 20 września.
Składanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/21 będzie odbywać się online od 1 paździenrika 2020 r.
O szczegółach składania wniosków będziemy informowali na bieżąco na stronie uczelni.
Prosimy o kierowanie pytań po tym terminie na: stypendia@wszuie.pl lub 61 655 85 79