Pismo Rektora w sprawie przestrzegania zaleceń zapobiegających transmisji wirusa SARS-CoV-2