dr inż. Krzysztof Dziedzic

Wykładowca
kdziedzic@edu.wszuie.pl

O mnie

Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Autor ponad 30 publikacji anglojęzycznych o zasięgu ogólnoświatowym:

Wybrane publikacje naukowe z bazy JCR:

 1. Dziedzic Krzysztof, Kurek Szymon, Mildner-Szkudlarz Sylwia, Kreft Ivan, Walkowiak Jarosław. Fatty acids profile, sterols, tocopherol and squalene content in Fagopyrum tataricum seed milling fractions. Journal of Cereal Science, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103118.
 2. Górecka Danuta, Wawrzyniak Agata, Jędrusek-Golińska Anna, Dziedzic Krzysztof, Hamułka Jadwiga, Kowalczewski Przemysław Łukasz, Walkowiak Jarosław. Lycopene in tomatoes and tomato products. Open Chemistry, 2020, 18, 752-756. https://doi.org/10.1515/chem-2020-0050.
 3. Górecka Danuta, Komolka Patrycja, Dziedzic Krzysztof, Walkowiak Jarosław. The Influence of Thermal Processing of Fruit and Vegetables on Their Glycaemic Index. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, 74, 205-212. 10.5604/01.3001.0014.2493.
 4. Kreft Ivan, Zhou Meiliang, Golob Aleksandra, Germ Mateja, Likar Matevž, Dziedzic Krzysztof, Luthar Zlata. Breeding buckwheat for nutritional quality. Breeding Science, 2020, 70, 67-73. doi:10.1270/jsbbs.19016.
 5. Grażyna Podolska, Danuta Górecka, Hamman Russel, Krzysztof Dziedzic, Edyta Boguszewska. Abiotic stress affects the yield and nutrients of buckwheat grains. Zemdirbyste-Agriculture, 2019, 106(3), 233-240. DOI 10.13080/z-a.2019.106.030.
 6. Hęś Marzanna, Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Jędrusek-Golińska Anna, Gujska Elżbieta. Aloe vera (L.) Webb.: Natural sources of antioxidants – a review. Plant Foods for Human Nutrition, 2019, 74, 255-265. DOI: 10.1007/s11130-019-00747-5.
 7. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Szwengiel Artur, Michniewicz Jan, Walkowiak Jarosław. Interactions between Faecal Bacteria, Bile Acids and Components of Tomato Pomace. Food Science and Biotechnology, 2019, 28, 649-655. DOI:-. https://doi.org/10.1007/s10068-018-0527-6 .
 8. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta , Szwengiel Artur, Olejnik Anna, Rychlik Joanna, Kreft Ivan, Drożdżyńska Agnieszka, Walkowiak Jarosław. The cytotoxic effect of artificially digested buckwheat products on HT-29 human colon cancer cells. Journal of Cereal Science, 2018, 83, 68-73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcs.2018.07.020.
 9. Gramza-Michałowska Anna, Kmiecik Dominik, Kobus-Cisowska Joanna, Żywica Anna, Dziedzic Krzysztof, Brzozowska Anna. Phytonutrients in oat drink (Avena sativa): Effect of plant extract on antiradical capacity , nutritional value and sensory characteristics. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2018, 68, 63-71. DOI: 10.1515/pjfns-2017-0009.
 10. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Szwengiel Artur, Sulewska Hanna, Kreft Ivan, Walkowiak Jarosław. The content of dietary fiber and polyphenols in morphological parts of buckwheat (Fagopyrum tataricum) . Plant Foods for Human Nutrition, 2018, 73, 82-88. DOI: 1007/s11130-018-0659-0.
 11. Hęś Marzanna, Szwengiel Artur, Dziedzic Krzysztof, Le Thainh-Blicharz Joanna, Kmiecik Dominik, Górecka Danuta. The effect of buckwheat hull extract on lipid oxidation in frozen-stored meat products. Journal of Food Science, 2017, 82, 882-889. DOI: 10.1111/1750-3841.13682.
 12. Gramza-Michałowska Anna, Kobus-Cisowska Joanna, Kmiecik Dominik, Korczak Józef, Helak Barbara, Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta. Antioxidative potential, nutritional value and sensory profiles of confectionery fortified with green and yellow tea leaves (Camellia sinensis). Food Chemistry, 2016, 211, 448-454 DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.05.048.
 13. Dziedzic Krzysztof, Szwengiel Artur, Górecka Danuta, Kaczkowska Joanna, Drożdżyńska Agnieszka, Gujska Elżbieta, Walkowiak Jarosław. Effect of Wheat Dietary Fiber Particle Size during Digestion In Vitro on Bile Acid, Faecal Bacteria and Short-Chain Fatty Acid Content. Plant Foods for Human Nutrition,71, 151-157, 2016, DOI: 1007/s11130-016-0537-6.
 14. Dziedzic Krzysztof, Szwengiel Artur, Górecka Danuta, Rudzińska Magdalena, Korczak Józef, Walkowiak Jarosław. The effect of processing on the phytosterols content in buckwheat groats and by-products. Journal of Cereal Science, 2016, 69, 25-31, DOI: 1016/j.jcs.2016.02.003.
 15. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Marques Aurelie, Rudzińska Magdalena, Podolska Grażyna. The content of phytosterols in raw and roasted buckwheat groats and by-products. Czech Journal of Food Sciences, 2015, 33, 424-430. DOI: 17221/121/2015-CJFS.
 16. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Szwengiel Artur, Smoczyńska Paulina, Komolka Patrycja, Czaczyk Katarzyna. Binding of bile acids by pastry products containing bioactive substances during in vitro digestion. Food & Function, 2015,6, 1011-1020. DOI: 10.1039/C4FO00946K:.
 17. Hęś Marzanna, Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Drożdżyńska Agnieszka, Gujska Elżbieta. Effect of boiling in water of barley and buckwheat groats on the antioxidant properties and dietary fiber composition. Plant Foods for Human Nutrition, 2014, 69, 276-282. DOI: 1007/s11130-014-0425-x.
 18. Górecka Danuta, Dziedzic Krzysztof, Hęś Marzanna. A characteristic of dietary fiber in barley and buckwheat groats and its bile acids binding capacity. Italian Journal of Food sciences, 2014, 21, 103-108 ISSN: 11201770.
 19. Dziedzic Krzysztof, Górecka Danuta, Kucharska Monika, Przybylska Barbara. Influence of technological process during buckwheat groats production on dietary fibre content and sorption of bile acids. Food Research International, 2012, 47(2), 279-283. DOI:1016/j.foodres.2011.07.020.

Miejsca pracy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, WSZUiE w Poznaniu, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

Ciekawi mnie

Zainteresowania naukowe: pozyskiwanie wybranych substancji biologicznie aktywnych z Fagopyrum esculentum oraz Fagopyrum tataricum, przemiany składników odżywczych oraz prozdrowotnych podczas obróbki technologicznej, wpływ procesu trawienia na stabilność substancji biologicznie aktywnych w warunkach in vitro, zależności pomiędzy mikrobiomem, a kwasami żółciowymi i ich solami w symulowanym środowisku jelita.

Prywatnie sport, muzyka, podróże, teatr.

Spotkajmy się na zajęciach z:

Toksykologia i Bezpieczeństwo Żywności
Bromatologia