dr Agata Krasińska

Wykładowca

akrasinska@edu.wszuie.pl

O mnie

  • doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • absolwentka kierunku fizjoterapia oraz dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prelegentka oraz autorka licznych doniesień zjazdowych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, współautorka publikacji naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży, uczestniczka wielu kursów oraz szkoleń zarówno krajowych jak i zagranicznych
  • entuzjastka pracy dydaktycznej, absolwentka Edinburgh Summer School in Clinical Eduaction,, uczy studentów na wielu kierunkach związanych z szeroko pojętym zdrowiem

Ciekawi mnie

  • pasjonuje mnie dietetyka kliniczna, zwłaszcza żywienie dzieci w zdrowiu i w chorobie
  • lubię edukację żywieniową dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, na co dzień współpracuję z pacjentami w wieku rozwojowym, głównie z otyłością oraz cukrzycą
  • prywatnie lubię dobrą kuchnie i polskie góry

Spotkajmy się na zajęciach z:

  • Podstaw dietetyki w kosmetologii
  • Dietoprofilaktyki i leczenia dietetycznego chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych oraz innych przedmiotach związanych z żywieniem klinicznym i dietoterapią.