mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek

Wykładowca
kcegiel@edu.wszuie.pl

O mnie

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie studiowałam w latach 1975 – 1980 i które ukończyłam z tytułem mgr inż. technologii żywności specjalizacja Technologia mięsa.

W 1999 roku zdobyłam specjalizację I stopnia z Higieny i Epidemiologii, natomiast w 2003 roku – II stopień z tej specjalizacji i uzyskałam stopień specjalisty.

W 2004 roku  ukończyłam  Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością w Produkcji Żywości i otrzymałam  tytuł Auditora Wewnętrznego HACCP i ISO oraz Asystenta Jakości.

Całe moje życie zawodowa związałam z pracą w tzw. „sanepidzie”  a więc najpierw w 1980 roku w Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Poznań – Miasto, od 1999 roku przekształconej w Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu. Zajmowałam się kontrolą placówek żywieniowo – żywnościowych jako asystent w Oddziale Higieny Żywnosci i Żywienia, a w roku 1993 objęłam stanowisko Kierownika Nadzoru  w tym Oddziale. W tym czasie pełniłam też funkcję zastępcy Kierownika Oddziału. Od 1999 aż do końca kariery zawodowej w 2019  roku byłam kierownikiem Oddziału, w którym pracowałam.

Ciekawi mnie

Interesuję się wszelkimi sprawami związanymi z żywieniem, zarówno dzieci jak i osób starszych. Opracowuję systemy jakości dla różnego rodzaju zakładów żywnościowych.

Prywatnie jestem właścicielką ogrodu, który z przyjemnością pielęgnuję. Mam wnuki, które uwielbiam i oczywiście bardzo je rozpieszczam.

Spotkajmy się na zajęciach:

Obecnie prowadzę zajęcia na wydziale Dietetyka dla studentów III roku lic. i I roku mgr.