mgr Robert Bielecki

Wykładowca
rbielecki@edu.wszuie.pl

O mnie

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

Autor publikacji:

 1. Neurodydaktyczna perspektywa rozumienia procesu uczenia się i nauczania, (red.) K. Jakimowicz, K. Lorek, A. Szwacińska, Edukacyjne konfrontacje. Alternatywy i innowacje w/dla edukacji, Konin 2020.
  Neuronauka wsparciem dla dydaktyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, (red.) K.Kupiński, Zeszyt nr 5(2020), Konin 2020.
 2. Edukacyjne konteksty zdrowia. O trudnościach definicyjnych zdrowia i kształtowaniu pojmowania jego wartości, Zeszyty Naukowe KSW, (red.) M. Zieliński, Tom XLV, Nauki o Zdrowiu, Włocławek 2017.
 3. Neurodydaktyka. Szansa czy złudzenie?, Zeszyty Naukowe KSW, (red.) B. Płaczkiewicz, Tom XLIII, Nauki pedagogiczne, Włocławek 2016.
 4. Imperatyw neurobiologiczny z perspektywy dydaktyki, Nowa Szkoła, nr 3/2015.
 5. Od teorii do praktyki – wskazania neurodydaktyki. O potrzebie uwzględniania naturalnych mechanizmów pracy mózgu przez współczesnych nauczycieli, (red.) S.Kunikowski, Zeszyty Naukowe WTN, t.VI, zeszyt 1, Włocławek 2014.
 6. Od imperatywu neurobiologicznego do neurodydaktyki – teoria i praktyka dydaktyczna w świetle wskazań neurodydaktyki na przykładzie badań własnych,(red.) A. Karpińska, M. Zińczuk, Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, ŻAK, Warszawa 2014.
 7. Pedagog szkolny: kierunek-oczekiwania-perspektywy, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 6/2012.

Miejsca pracy:

 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
 • Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • WSZUiE w Poznaniu

Ciekawi mnie

Zainteresowania naukowe: Interesuję się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji. Propaguję włączanie osiągnięć neuronauki w projektowanie procesu uczenia się i nauczania.

Spotkajmy się na zajęciach z:

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna